SZUKAJMY PANA

SZUKAJMY PANA

IV Niedziela zwykła

29 stycznia 2023 roku

I CZYTANIE: So 2, 3; 3, 12-13. II CZYTANIE: 1 Kor 1, 26-31. EWANGELIA: Mt 5, 1-12a.

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Tegorocznych kandydatów do bierzmowania poprosiłem o anonimową odpowiedź na pytanie „Kim dla mnie jest Bóg?”. Dawno nie byłem niczym tak zbudowany, jak tymi krótkimi, jednak bardzo szczerymi wypracowaniami. „W ostatnich latach zacząłem bardziej rozumieć ważność dobrej relacji z Bogiem. W czasach, w których większość moich znajomych oddala się od Boga, nie chciałem, żeby tak samo stało się ze mną” – napisał ktoś z przyszłych bierzmowanych. „Jeszcze nie miałem szczęścia, żeby zobaczyć Go w moim codziennym życiu” – wyznał jeden z kandydatów. „Nigdy nie doświadczyłem Boga w moim życiu i nigdy nie słyszałem, by mówił do mnie” – zwierzył się ktoś inny.

„Szukajcie Pana” – to pierwsze słowa dzisiejszej liturgii. Szukanie Pana – to też wspólna cecha łącząca wszystkie wypracowania kandydatów do bierzmowania, ale również ich szczere, płynące z głębi młodego serca pragnienie. I nie ma nic wielce niepokojącego w tym, że niektórzy Boga jeszcze nie doświadczyli. Wszak poszukiwanie Pana to zadanie i program na całe nasze życie. To misja na każdy dzień. Nie jest to z pewnością jednorazowe wydarzenie, po którym moglibyśmy powiedzieć: „Znalazłem Boga!”. Jasne, mamy i takie doświadczenia, w których Boga i Jego działanie widzimy bardzo wyraźnie. Jednak szybko potem okazuje się, że znów musimy Go szukać.

Taka jest właśnie droga naszej wiary. Ona nie polega na tym, że będziemy mieli jasno sprecyzowane poglądy na temat Boga. Ona polega na szukaniu Go w codzienności, pragnieniu spotkania z Nim. „W spotkaniu Jezus przechodzi, w spotkaniu pulsuje serce Kościoła” – powie papież Franciszek. Poszukiwanie Boga nie polega na dodawaniu kolejnych praktyk religijnych, odmawianiu kolejnych nowenn, czy przestrzeganiu specjalnych przykazań i zdobywaniu kolejnych sprawności moralnych. To przede wszystkim przyjęcie Jezusa do naszego życia, przeżywanie naszej codzienności z Nim. Dokładnie tak, jak napisał jeden z kandydatów (lub kandydatka) do bierzmowania: „Bóg mnie rozumie i jest zawsze przy mnie, gotowy wysłuchać, jak minął mi dzień. Mogę Mu powiedzieć, czy zrozumiałem wszystko z lekcji i czy były ciekawe. Wiem, że mogę polegać na Bogu, bo On jest zawsze przy mnie”. Ktoś inny dodał: „God is one true friend for good and bad”. Szukajmy Pana!  

 

WYŚMIEWANI I OCZERNIANI, A JEDNAK NIE SFRUSTROWANI

WYŚMIEWANI I OCZERNIANI, A JEDNAK NIE SFRUSTROWANI

Święto Chrztu Pańskiego

8 stycznia 2023 roku

I CZYTANIE: Iz 42, 1-4. 6-7. II CZYTANIE: Dz 10, 34-38. EWANGELIA: Mt 3, 13-17.

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Dzień bez ataku na Kościół, jest dniem straconym...

NOWY ROK – NOWA WIARA

NOWY ROK – NOWA WIARA

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2023 roku

I CZYTANIE: Lb 6, 22-27. II CZYTANIE: Ga 4, 4-7. EWANGELIA: Łk 2, 16-21.

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Jak tam Wasze noworoczne postanowienia? Rzucenie palenia, zrzucenie zbędnych kilogramów, ograniczenie słodyczy, rezygnacja z alkoholu, otrzymanie awansu, podróż marzeń, mniej (lub więcej) snu – to tylko niektóre postanowienia, które tego pierwszego dnia nowego roku (jeszcze) nam towarzyszą...

WYMARLI CHRZEŚCIJANIE

WYMARLI CHRZEŚCIJANIE

Święto św. Szczepana

26 grudnia 2022 roku

I CZYTANIE: Dz 6, 8-10; 7, 54-60. EWANGELIA: Mt 10, 17-22.

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności