KIEDY DO MNIE PRZYJDZIESZ?

KIEDY DO MNIE PRZYJDZIESZ?

II Niedziela Adwentu

6 grudnia 2020 roku

I CZYTANIE: Iz 40, 1-5. 9-11. II CZYTANIE: 2 P 3, 8-14. EWANGELIA: Mk 1, 1-8.

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy...

NA KOGO CZEKASZ?

NA KOGO CZEKASZ?

I Niedziela Adwentu

29 listopada 2020 roku

I CZYTANIE: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7. II CZYTANIE: 1 Kor 1, 3-9. EWANGELIA: Mk 13, 33-37.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!".

Słowo Boże pierwszej niedzieli Adwentu odcisnęło w historii mojego życia niezatarty ślad...

KRÓLOWIE ŻYCIA

KRÓLOWIE ŻYCIA

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

22 listopada 2020 roku

I CZYTANIE: Ez 34,11–12.15–17. II CZYTANIE: 1 Kor 15,20–26.28. EWANGELIA: Mt 25,31–46.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie"...

CZAS WYBORU

CZAS WYBORU

XXXIII Niedziela zwykła

15 listopada 2020 roku

I CZYTANIE: Prz 31,10–13.19–20.30–31. II CZYTANIE: 1 Tes 5,1–6. EWANGELIA: Mt 25,14-30.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności