CHWILE ŚWIATŁA I MOMENTY CIEMNOŚCI

CHWILE ŚWIATŁA I MOMENTY CIEMNOŚCI

II Niedziela Wielkiego Postu

5 marca 2023 roku

I CZYTANIE: Rdz 12, 1-4a. II CZYTANIE: 2 Tm 1, 8b-10. EWANGELIA: Mt 17, 1-9.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza"...

BÓG W SANREMO

BÓG W SANREMO

VI Niedziela zwykła

12 lutego 2023 roku

I CZYTANIE: Syr 15, 15-20. II CZYTANIE: 1 Kor 2, 6-10. EWANGELIA: Mt 5, 17-37.

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

„Pójdę o krok od Ciebie i zatrzymamy wiatr jak w huraganach...

TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJANINA

TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJANINA

V Niedziela zwykła

5 lutego 2023 roku

I CZYTANIE: Iz 58, 7-10. II CZYTANIE: 1 Kor 2, 1-5. EWANGELIA: Mt 5, 13-16.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

„U was też coraz mnie ludzi chodzi do Kościoła?” – zapytał mnie ostatnio pewien starszy mężczyzna, który do Londynu przyjechał z Polski na pogrzeb swojego wuja...

SZUKAJMY PANA

SZUKAJMY PANA

IV Niedziela zwykła

29 stycznia 2023 roku

I CZYTANIE: So 2, 3; 3, 12-13. II CZYTANIE: 1 Kor 1, 26-31. EWANGELIA: Mt 5, 1-12a.

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Tegorocznych kandydatów do bierzmowania poprosiłem o anonimową odpowiedź na pytanie „Kim dla mnie jest Bóg?”...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności