ROZEZNAWANIE. BOŻY GŁOS W SERCU - rozważanie na 2. niedzielę zwykłą

ROZEZNAWANIE. BOŻY GŁOS W SERCU.

II Niedziela zwykła

14 stycznia 2024 roku

I CZYTANIE: 1 Sm 3,3b-10.19. II CZYTANIE: 1 Kor 6,13c-15a.17-20. EWANGELIA: J 1,35-42.

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”...

WYRUSZYLI W PODRÓŻ - rozważanie na "Trzech Króli"

WYRUSZYLI W PODRÓŻ

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

7 stycznia 2023 roku

Wyruszyli w podróż, żeby pokłonić się Jezusowi i rozpoznać prawdziwą mądrość. Prowadziła ich gwiazda. Tradycja mówi, że byli królami. Niewykluczone. Bardziej prawdopodobne jednak, że byli uzdrowicielami i perskimi kapłanami tłumaczącymi sens snów i układ gwiazd. Opowieść o tej niezwykłej i tajemniczej zarazem wizycie przybyszów ze Wschodu u Nowonarodzonego Króla to obraz bogaty w symbole. Z czasem tradycja przekształciła Mędrców ze Wschodu w Trzech Króli, ich podróż odczytując jako obraz ziemskiego pielgrzymowania do Boga.  Na tym jednak nie wyczerpuje się sens tej niezwykłej historii.

Niemal wszystko w tej opowieści ma symboliczne znaczenie. Celem podróży Mędrców ze Wschodu jest Jezus, który rozporządza prawdziwą mądrością...

„DELULU” - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok

„DELULU”

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Nowy Rok

1 stycznia 2024 roku

I CZYTANIE: Lb 6, 22-27. II CZYTANIE: Ga 4, 4-7. EWANGELIA: Łk 2, 16-21.

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Znacie znaczenie słowa „delulu”? Było ono jedną z kandydatur w plebiscycie na słowo minionego roku...

NASZE SKROMNE OFIARY - Niedziela Świętej Rodziny

NASZE SKROMNE OFIARY

Niedziela Świętej Rodziny

31 grudnia 2023 roku

I CZYTANIE: Rdz 15,1-6; 21,1-3. II CZYTANIE: Hbr 11, 8.11-12.17-19. EWANGELIA: Łk 2,22-40.

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności