ODZYSKAĆ RADOŚĆ

ODZYSKAĆ RADOŚĆ

III Niedziela Adwentu

17 grudnia 2023 roku

I CZYTANIE: Iz 61,1-2a.10-11. II CZYTANIE: 1 Tes 5,16-24. EWANGELIA: J 1,6-8.19-28.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. (1 Tes 5,16-24)

Regina Brett w książce pt. „Jesteś cudem” opowiada o swojej chorobie nowotworowej...

POKAŻ MI, JAK KOCHASZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ (CZ. 2)

POKAŻ MI, JAK KOCHASZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ (CZ. 2)

XXX Niedziela zwykła

29 października 2023 roku

I CZYTANIE: Wj 22, 20-26. II CZYTANIE: 1 Tes 1, 5c-10. EWANGELIA: Mt 22, 34-40.

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".

Wprowadził zwyczaj zbierania się przy okrągłym stole, by nikogo nie wyróżniać...

POKAŻ MI, JAK KOCHASZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ (CZ. 1)

POKAŻ MI, JAK KOCHASZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ (CZ. 1)

XXIX Niedziela zwykła

22 października 2023 roku

I CZYTANIE: Iz 45, 1. 4-6. II CZYTANIE: 1 Tes 1, 1-5b. EWANGELIA: Mt 22, 15-21.

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!" Przynieśli Mu denara...

NIE BYLE JAKIE WESELE

NIE BYLE JAKIE WESELE

XXVIII Niedziela zwykła

15 października 2023 roku

I CZYTANIE: Iz 25, 6-10a. II CZYTANIE: Flp 4, 12-14. 19-20. EWANGELIA: Mt 22, 1-14.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności