MASZ SWOJE MIEJSCE W NIEBIE

MASZ SWOJE MIEJSCE W NIEBIE

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

15 sierpnia 2023 roku (w UK 13.08.2023 roku)

I CZYTANIE: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab. II CZYTANIE: 1 Kor 15, 20-26. EWANGELIA: Łk 1, 39-56.

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie...

MOC BOGA I NASZE METAMORFOZY

MOC BOGA I NASZE METAMORFOZY

Święto Przemienienia Pańskiego

6 sierpnia 2023 roku

I CZYTANIE: Dn 7,9-10.13-14. II CZYTANIE: 2 P 1,16-19. EWANGELIA: Mt 17,1-9.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli...

PRZEDZIWNE

PRZEDZIWNE

XVII Niedziela zwykła

30 lipca 2023 roku

I CZYTANIE: 1 Krl 3,5.7-12. II CZYTANIE: Rz 8,28-30. EWANGELIA: Mt 13,44-52.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.
Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów...

LOGIKA ZIARNKA GORCZYCY

LOGIKA ZIARNKA GORCZYCY

XV Niedziela zwykła

23 lipca 2023 roku

I CZYTANIE: Mdr 12,13.16-19. II CZYTANIE: Rz 8,26-27. EWANGELIA: Mt 13,24-43.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności