EMIGRACJA

EMIGRACJA

II Niedziela Wielkiego Postu

8 marca 2020 roku

I CZYTANIE: Rdz 12, 1-4a. II CZYTANIE: 2 Tm 1, 8b-10. EWANGELIA: Mt 17, 1-9.

Pan Bóg rzekł do Abrama: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi". Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. (Rdz 12, 1-4a)

Z dala od bliskich i schabowego u mamy. Często z kołkiem w ustach, zamiast języka...

KOLEJNA SZANSA

KOLEJNA SZANSA

I Niedziela Wielkiego Postu

1 marca 2020 roku

I CZYTANIE: Rdz 2,7-9;3,1-7. II CZYTANIE: Rz 5,12-19. EWANGELIA: Mt 4,1-11.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”...

JAK KOCHAĆ NIEPRZYJACIÓŁ – PRZEPIS

JAK KOCHAĆ NIEPRZYJACIÓŁ – PRZEPIS

VII Niedziela zwykła

23 lutego 2020 roku

I CZYTANIE: Kpł 19, 1-2. 17-18. II CZYTANIE: 1 Kor 3, 16-23. EWANGELIA: Mt 5, 38-48.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych...

ZAWALCZ O MIŁOŚĆ

ZAWALCZ O MIŁOŚĆ

VI Niedziela zwykła

16 lutego 2020 roku

I CZYTANIE: Syr 15, 15-20. II CZYTANIE: 1 Kor 2, 6-10. EWANGELIA: Mt 5, 17-37.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności