CELIBAT CZY MAŁŻEŃSTWO?

CELIBAT CZY MAŁŻEŃSTWO?

IV Niedziela zwykła

31 stycznia 2021 roku

I CZYTANIE: Pwt 18,15-20. II CZYTANIE: 1 Kor 7,32-35. EWANGELIA: Mk 1,21-28.

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego...

CZEGO POTRZEBUJEMY?

CZEGO POTRZEBUJEMY?

III Niedziela zwykła

24 stycznia 2021 roku

I CZYTANIE: Jon 3,1-5.10. II CZYTANIE: 1 Kor 7,29-31. EWANGELIA: Mk 1,14-20.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Rozpocznę od anegdoty...

TOAST ZA SUMIENIE

TOAST ZA SUMIENIE

II Niedziela zwykła

17 stycznia 2021 roku

I CZYTANIE: 1 Sm 3,3b-10.19. II CZYTANIE: 1 Kor 6,13c-15a.17-20. EWANGELIA: J 1,35-42.

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu...

NAJWAŻNIEJSZA MISJA

NAJWAŻNIEJSZA MISJA

Święto Chrztu Pańskiego

10 stycznia 2021 r.

I CZYTANIE: Iz 55, 1-11. II CZYTANIE: 1 J 5, 1-9. EWANGELIA: Mk 1, 7-11.

Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

Kilka lat temu włoski dziennik „Il Giornale” opublikował artykuł o tym, jak w noc wigilijną proboszcz jednej z parafii w Bergamo odmówił umieszczenia w szopce figurki Jezusa...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności