SAMOTNI INDYWIDUALIŚCI

SAMOTNI INDYWIDUALIŚCI

Uroczystość Najświętszej Trójcy

4 czerwca 2023 roku

I CZYTANIE: Wj 34, 4b-6. 8-9. II CZYTANIE: 2 Kor 13, 11-13. EWANGELIA: J 3, 16-18.

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

W miniony poniedziałek, wraz z przyjaciółmi z Polski, miałem szczęście uczestniczyć w koncercie Beyoncé...

WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ

WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

27 maja 2023 roku

I CZYTANIE: Dz 2,1-11. II CZYTANIE: 1 Kor 12,3b-7.12-13. EWANGELIA: J 20, 19-23.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Miała może dziesięć lat...

KAŻDY CZŁOWIEK JEST DOBRY

KAŻDY CZŁOWIEK JEST DOBRY

V Niedziela Wielkanocna

7 maja 2023 roku

I CZYTANIE: Dz 6, 1-7. II CZYTANIE: 1 P 2, 4-9. EWANGELIA: J 14, 1-12.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...

MOC SŁOWA

MOC SŁOWA

III Niedziela Wielkanocna

23 kwietnia 2023 roku

I CZYTANIE: Dz 2, 14. 22b-32. II CZYTANIE: 1 P 1, 17-21. EWANGELIA: Łk 24, 13-35.

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało"...

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności