ODPUST ŚWIĘTOWOJCIECHOWY 2024 - PODSUMOWANIE

REPORTAŻ KATOLICKIEJ AGENCJI PRASOWEJ

Proszę skopiować poniższy link i wkleić w okno przeglądarki:

https://www.ekai.pl/abp-galbas-w-londynie-jesli-kosciol-nie-jest-synodalny-to-jest-jakas-zimna-instytucja/?fbclid=IwAR2uaoRV1xMJ2DOwn60ztgfyIPIkzaSGAOsT3aWPoS5e_amPQ7RoDmwfQs8

PODZIĘKOWANIA KSIĘDZA PROBOSZCZA

„Parafia jutra, ale przede wszystkim parafia dziś, musi mieć kontakt ze światem, z realnym życiem realnych ludzi” – mówił Ksiądz Arcybiskup
w homilii podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice w Licheniu podczas Drugiego Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia jutra” we wrześniu ubiegłego roku. Pozwolę sobie te słowa nieco sparafrazować i powiedzieć: „Biskup jutra, ale przede wszystkim biskup dziś, musi mieć kontakt ze światem, z realnym życiem realnych ludzi”. To właśnie dlatego tak bardzo zależało nam na wizycie Księdza Arcybiskupa w naszej parafii, ponieważ jest Ksiądz Arcybiskup swoistym ewenementem: sakra biskupia nie spowodowała, że stracił Ksiądz kontakt ze światem. Zachował Ksiądz również ludzką więź z realnym życiem realnych ludzi.

Cieszymy się zatem i wyrażamy naszą wdzięczność, że odwiedził Ksiądz Biskup jedną z najmniejszych polskich parafii w Wielkiej Brytanii, w dodatku umiejscowioną w sercu Londynu, gdzie mieszka niewielu Polaków. Taka właśnie jest specyfika naszej parafii: by wierni chcieli tutaj przyjeżdżać, często z bardzo daleka, musi być to parafia, która ma kontakt ze światem i z realnym życiem ludzi. Musi też ułatwiać człowiekowi, który na skutek różnych życiowych okoliczności utracił więź z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem, tę więź odnowić. Dlatego czerpiąc wzór z naszego Patrona – Św. Wojciecha – staramy się docierać zwłaszcza do wszystkich, którzy taką więź utracili. Staramy się, by nasza parafia była otwartą na każdego wspólnotą ludzi wierzących, wątpiących i poszukujących. To wspólnota Kościoła, ale też swoisty „dziedziniec pogan”. Podobnie, jak w Kościele jest miejsce dla każdego, tak również w naszej parafii każdy może znaleźć swoje miejsce.

Św. Wojciech wyruszył do tych, którzy nie znali Jezusa Chrystusa. Naszą pierwszorzędną misją jest również wychodzenie do tych, którzy dziś już nie znają naszego Pana. Świadectwem życia, ale też rozmaitymi inicjatywami ewangelizacyjnymi podejmowanymi w naszej parafii, chcemy innym głosić i pokazywać Tego, kto rozumiał potrzebę ludzkiego szczęścia i z radością podarował wino na ślub ubogich przyjaciół. Kto rozumiał ludzki ból i potrafił płakać przy grobie przyjaciela. Kto przygarniał dzieci. Kto wielokrotnie brał udział w połowie ryb, sam ich nie łowiąc. Kto stanął w obronie grzesznej kobiety, gdy inni chcieli ją ukamienować. Kto wykonał pracę niewolnika i umył uczniom nogi w czasie uczty. Obecność Księdza Arcybiskupa w naszej wspólnocie, w tym tak ważnym dla nas dniu, jest dla nas pokrzepiająca, motywuje nas do działania i dodaje odwagi, byśmy – pomimo trudności najczęściej wynikających z niezrozumienie – nadal szli tą drogą.

Słowa serdecznej wdzięczności chciałbym również wyrazić wobec ks. bp. Jonathana Bakera, Biskupa Fulham oraz ks. Paula Bagotta – proboszcza parafii św. Kutberta i nieobecnego wśród nas ks. Jamesa Chagwiddena. To właśnie Wasz kontakt ze światem i z codziennym życiem zwyczajnych ludzi, a przede wszystkim traktowanie Ewangelii „na serio” sprawiły, że przed dwoma laty otworzyliście dla nas drzwi swojej świątyni i przyjęliście nas pod swój dach. Zachowaliście się tak, jak zachowałby się nasz Pan Jezus Chrystus. I would also like to express my heartfelt gratitude to Bishop Jonathan Baker, Bishop of Fulham and Fr. Paul Bagott – parish priest of the parish of St. Cuthbert, also Fr James Chagwidden in his absence today. For it is your contact with the world, with the everyday lives of ordinary people, and above all by treating the Gospel seriously and with understanding, which led to you opening the doors of your church to us two years ago and receiving us under your roof. You acted as the Lord Jesus Christ would have acted towards us. I trust that our Holy Patrons, and saints of the as yet undivided Church – St. Cuthbert and St. Wojciech – will be an inspiration and a source of courage for us to continue searching for what unites us and overcoming what divides us.

Na ręce ks. Vitaliya Feduna składam podziękowania ks. bp. Kennethowi Nowakowskiemu za wyrazy braterskiej jedności, nadesłane życzenia oraz ofiarowaną modlitwę. Pragnę również zapewnić o naszej modlitwie
w intencji natychmiastowego zakończenia okrutnej wojny, jakiej doświadcza naród ukraiński. Fr.Vitaliya Feduna, please convey my sincere gratitude to Bishop Kenneth Nowakowski, for his expressions of brotherly unity, his kind regards and prayers offered in our intention. I would also like to assure you of our prayers, asking for an immediate end to the cruel war, experienced by the Ukrainian nation.

Dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i służbie liturgicznej – dzisiaj w wydaniu ekumenicznym – katolicko-anglikańskim. I would like to thank all the priests, nuns and liturgical servers, today undertaken in an ecumenical way, by members of our Catholic-Anglican churches. Dziękuję naszej organistce – Pani Kornelii Ochockiej. Dziękuję naszemu chórowi „Coro dell’Angelo” pod dyrekcją Pani Violetty Gawary. I would like to convey a special word of thanks to the Deputy Mayor of Kensington & Chelsea, Dori Schmetterling. Please also convey my best regards to the Mayor. Dziękuję przedstawicielom Ambasady i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielom organizacji, stowarzyszeń, grup i wspólnot. Dziękuję przedstawicielom świata mediów. Dziękuję w końcu wszystkim członkom naszej Rady Parafialnej, którzy są dla mnie ogromnym wsparciem i umocnieniem w chwilach strapienia i lęku. Dziękuję Wam wszystkim, Kochani, za Waszą obecność, a przede wszystkim za Waszą modlitwę. Dziękuję za to, że ofiarnie współtworzycie tę parafię, która dzięki Wam
nie straciła kontaktu ze światem i z realnym życiem realnych ludzi. Przede wszystkim jednak nie zagubiła relacji z naszym Zmartwychwstałym Panem.

Po zakończeniu Mszy św., zapraszamy wszystkich na poczęstunek do sali parafialnej.

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności