SZOKUJĄCE

SZOKUJĄCE

III Niedziela Wielkiego Postu

12 marca 2023 roku

I CZYTANIE: Wj 17, 3-7. II CZYTANIE: Rz 5, 1-2. 5-8. EWANGELIA: J 4, 5-42.

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: "Daj Mi pić!" Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: "Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?" Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: "O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej". Powiedziała do Niego kobieta: "Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?" W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: "Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać". A On jej odpowiedział: "Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!" A kobieta odrzekła Mu na to: "Nie mam męża". Rzekł do niej Jezus: "Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga". Odpowiedział jej Jezus: "Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie". Rzekła do Niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko". Powiedział do niej Jezus: "Jestem nim Ja, który z tobą mówię". Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: "Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?" Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: "Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?" Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: "Rabbi, jedz!" On im rzekł: "Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie". Mówili więc uczniowie między sobą: "Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?" Powiedział im Jezus: "Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście". Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: "Powiedział mi wszystko, co uczyniłam". Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: "Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata".

W pierwszych dniach marca pojawiła się informacja dotycząca wyjątkowego listu pasterskiego, jaki do swoich diecezjan skierował biskup diecezji pilzneńskiej w Czechach – Tomáš Holub. Biskup zapowiedział, że osoby rozwiedzione żyjące w ponownych związkach, będą mogły dostąpić „trwałego aktu miłosierdzia”, co umożliwi im ponowne przystępowanie do sakramentów. Warunkiem udzielania takiego aktu jest „otwarcie na życie w łasce Bożej, perspektywy na dalszy jego rozwój oraz pragnienie świętowania Eucharystii”. Szokujące?

Podobnie szokująca dla uczniów Jezusa była scena opisana w dzisiejszej Ewangelii. Zobaczyli swojego Mistrza w przyjacielskiej rozmowie z Samarytanką. Tych pobożnych mężczyzn mogły zszokować i zgorszyć trzy kwestie: Jezus rozmawia z kobietą; Jezus rozmawia z reprezentantką podejrzanej mniejszości; Jezus rozmawia z kobietą kilkukrotnie zamężną. Szokujące?

Samarytanka miała pięciu mężów. Dodatkowo podczas rozmowy z Jezusem wychodzi na jaw, że żyje w małżeństwie, które z punktu widzenia prawa religijnego jest nieważne. Ale Jezus wie, że taka jest jej sytuacja i prawdopodobnie z ludzkich powodów jest niemożliwa do zmiany i przyjmuje tę kobietę w jej sytuacji. Nie chwali jej obecnego związku, ale też go nie potępia, nie wyklucza, nie nakłada na nią żadnych ciężarów, nie zmusza do tego, aby ten związek jak najszybciej zakończyć. Szokujące?

Kiedy papież Franciszek potraktował poważnie Ewangelię i zaproponował kilka lat temu, by w niektórych przypadkach umożliwić osobom rozwiedzionym i żyjącym w ponownych związkach możliwość przystępowania do Eucharystii – bo Eucharystia jest lekiem i posiłkiem na drogę, a nie nagrodą dla prymusów w Bożej szkole – podniósł się przeciwko papieżowi wojenny okrzyk faryzeuszów naszych czasów. Ale te drogi istnieją, o czym wiele razy wspominałem. Osoby zainteresowane owymi drogami powrotu do stołu eucharystycznego, zapraszam do kontaktu ze mną. Szokujące?

Samarytanka po rozmowie z Jezusem nie odeszła od swojego „nielegalnego” męża. Nie zostawiła go. Mimo swojej sytuacji została apostołką Jezusa i Jego świadkiem. Nawracała ludzi ku Jezusowi i robiła to wcześniej, zanim tego zadania podjęli się apostołowie. Szokujące?

Kobieta nie zostawiła męża. Zostawiał jednak coś innego. Zostawiła dzban: „Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta”. Zostawiał narzędzie, którym miała zaczerpnąć wody. Dzban nie był już jej potrzebny, bo Jezus dał jej „wody żywej”. Co jest twoim „dzbanem”, a więc narzędziem poszukiwania i czerpania  z życia pozornego szczęścia? Pieniądze, praca, używki? Do czego najczęściej uciekasz? Zostaw swój dzban. Porozmawiaj z Jezusem. Gdyby On miał dzisiaj zacząć prowadzić rozmowę z Tobą, Przyjaciółko i Przyjacielu, od czego by rozpoczął?

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności