WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ

WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

9 czerwca 2019 roku

I CZYTANIE: Dz 2,1-11. II CZYTANIE: Rz 8, 8-17. EWANGELIA: J 14, 15-16. 23b-26.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

Miała może dziesięć lat. Zanim zdążyłem odebrać jej mikrofon, było już za późno. „Padał śnieg i było bardzo zimo” – rozpoczęła, a ja czułem, że będzie to niezwyczajna opowieść. „Jechaliśmy z mamą, tatą i bratem samochodem. Mieliśmy wypadek. Umarła moja mama i mój brat. Bardzo długo byłam w szpitalu. Duch Święty to jest ten, który pociesza nas w takich sytuacjach. Mój tata mówi, że musimy dziękować Duchowi Świętemu za przypominanie nam, że mama i brat żyją” – powiedziała. Było to kilka lat temu w nadmorskiej miejscowości. Jedno z moich pierwszych kazań dialogowanych z dziećmi. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie można dzieciakom oddawać do ręki mikrofonu. Dziewczynka odpowiadała na pytanie, kto to jest Duch Święty. Dzisiaj już wiem, że udzieliła najlepszej odpowiedzi.

Opis Zesłania Ducha Świętego, nakreślony piórem św. Łukasza, zawiera szczegóły, które powinny nas intrygować. Wydarzenie ma miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w jednym z najważniejszych świąt żydowskich. To święto zakończenia żniw, radosna celebracja daru życia i ziemi gromadząca pielgrzymki rolników z całego Izraela. I uwaga – to święto ukoronowania, wyzwolenia z utrapień i oddania się radości.

Duch Święty – sam tego wiele razy doświadczyłem i doświadczam – jest tym, który wyzwala z utrapień i daje nam światło nadziei w sytuacjach beznadziejnych. To On może nas wyprowadzić z największych opresji. Rozwiązuje sytuacje, które po ludzku wydają się nierozwiązywalne. Tam gdzie króluje śmierć, On przynosi życie. Zapytacie: jak mamy doświadczyć Jego działania? Jak zobaczyć, że On – Duch Święty – rzeczywiście jest obecny? Jak doświadczyć tego, o co modlimy się w dzisiejszej mszalnej kolekcie, prosząc by Bóg „dokonał w naszych sercach tych cudów, które zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii”?

Odpowiedzi na te pytania udziela nam dzisiaj Jezus: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze”. Kochając Go, doświadczymy tej niezwykłej mocy Ducha Świętego – Parakleta, tzn. Pocieszyciela, której doświadczyli pierwsi chrześcijanie. Kochać Go to zachowywać Jego przykazania. To znaczy żyć Ewangelią.  Bo dzieło Ducha Świętego to jednak coś więcej niż tylko przypominanie słów Jezusa w ich oryginalnym brzmieniu. To, co On czyni, można nazwać twórczą eksploatacją Ewangelii. Wydobywa z niej na światło dzienne coraz to nowe skarby, które mimo niepokojów i mroków, w jakich żyjemy, pozwalają widzieć nowe horyzonty wiary. Tak! W Ewangelii – i szerzej – w Bożym Słowie znajdujemy to wszystko, co wyprowadza nas z niepokojów i mroków codzienności, pozwalając doświadczyć działania Ducha Świętego. Nic tak nie koi mojego serca w okresach prób, kryzysów i doświadczeń, jak Słowo Boże. Ostatnio jest to Psalm 69.

Duch Święty zaczyna działać dopiero wtedy, gdy nie unika się stawiania trudnych pytań. Duch Święty objawia się właśnie wtedy, gdy pojawiają się trudności. Nawet te śmiertelne, o których mówiła dziewczynka z początku naszych rozważań. To właśnie Duch Święty – jak słusznie stwierdziło dziecko – pociesza nas i przypomina nam, że ostatecznie i tak wszystko będzie dobrze. Mimo doświadczenia największych trosk, przeciwności i utrapień. Warto otworzyć się na Jego działanie otwierając Ewangelię. I żyjąc nią.

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności