BÓG PO MOJEJ STRONIE

BÓG PO MOJEJ STRONIE

V Niedziela Wielkiego Postu

7 kwietnia 2019 roku

I CZYTANIE: Iz 43,16-21. II CZYTANIE: Flp 3,8-14. EWANGELIA: J 8,1-11.

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

Wyobraźcie sobie młodą, najprawdopodobniej nastoletnią dziewczynę, której ojciec zaaranżował zamążpójście z innym, zapewne dużo starszym od niej mężczyzną. Serce nie sługa. Kochała innego. Nikogo jednak nie interesowały jej prawdziwe uczucia. Nikt nie dawał jej prawa do kochania innego mężczyzny. Sprzeniewierzyła się narzeczeństwu i zdradziła tego, komu była obiecana. Została przyłapana in flagranti. Zgodnie z prawem rabinicznym, uszczegółowiającym prawo Mojżeszowe, osoby przyłapane na cudzołóstwie powinny ponieść śmierć przez uduszenie, ukamienowaniu podlegali zaś mężczyźni obcujący z kobietą zaręczoną oraz ona sama (dodajmy, że pierwszym, który miał obowiązek rzucić w nią kamieniem, był jej legalny narzeczony).

To opowieść o tragicznym losie dziewczyny, ale też opowieść o losie każdej i każdego z nas. Ręka do góry, kto nigdy nie znalazł się w sytuacji, w której zasłużyłby jedynie na wstyd i potępienie. Choć zapewne w różnym stopniu, to jednak każdy z nas wystawił nie raz na próbę cierpliwość Boga. Ale nasz Bóg – o czym mówiłem przed dwoma tygodniami – jest Bogiem drugiej szansy i Ojcem nieskończonej cierpliwości. Dzisiejsza Ewangelia jest tego kolejnym potwierdzeniem. Nasz Bóg ma na imię „Misericordia”. Przyjaciel celników i grzeszników. Św. Augustyn komentując tę Ewangelię napisze: „Relicti sunt duo: Misericordia et miseria”, tzn.: „Zostało ich dwoje: Miłosierdzie i nieszczęsna/nędzna”. „Misericordia et misera” – On – Miłosierdzie i ja – mizeria.

Fakt, że Jezus przebaczył dziewczynie uprawiającej seks przedmałżeński, również dla Jego uczniów i rodzącego się Kościoła pierwszych wieków musiał jawić się jako kompromitujący. My również na ogół uważamy, że najpoważniejszymi z grzechów na chrześcijańskiej liście są te przeciwko szóstemu przykazaniu. Ich skutki jednak stosunkowo łatwo naprawić. Najbardziej śmiertelnymi grzechami są pycha, posądzenie i hipokryzja, pozwalające cynicznie wynosić się ponad ludzi nieszczęśliwych, wydawać lekkoduszne wyroki i traktować miłosierdzie jako szkodliwe marzenie wariata.

Co zrobić, by nie stać się takim przekonanym o własnej doskonałości i świętości człowiekiem? Odpowiedź jest prosta: modlić się. Wydarzenie spotkania Jezusa z nieszczęśliwą kobietą jest poprzedzone Jego samotną modlitwą na Górze Oliwnej. To właśnie szczera modlitwa pomaga nam odkryć prawdę o nas samych i w innym świetle patrzeć na innych. Doświadczenie spotkania z czułym, troskliwym i łaskawym Bogiem jest zawsze uzdrawiające i pozwala z czułością, troską i miłosierdziem patrzeć na innych. Bo z łatwością można – nawet w imieniu Boga – wyrokować o życiu i śmierci drugiego człowieka. Można też być specem od prawa boskiego i ludzkiego, ale nie znać Boga. A Bóg jest zawsze po stronie słabszych. Tak jak wtedy był po stronie nieszczęśliwie zakochanej dziewczyny. Tak jak codziennie jest po mojej stronie.

- - - - - -

Zapraszam na rekolekcje kończące okres Wielkiego Postu – „Dobra Nowina dla ubogich”.
W dniach od 7 do 9 kwietnia będzie je głosił ks. prof. Paweł Kiejkowski - kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca teologii, ceniony rekolekcjonista i spowiednik. Program rekolekcji na naszej parafialnej witrynie internetowej:
www.parafia-kensington.uk

Nasza witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej:Polityka prywatności